מחסום חניה אישי – מולטי פארק


 • אוטמטי ויעיל

  מחסום שומר חניה אוטמטי אישי עמיד בקריסה

 • ידידותי לסביבה

  המחסום מופעל על בסיס אנרגיה סולארית.

 • קל להתקנה

  התקנת מחסום פשוטה על גבי משטח ללא הכנות הנדסיות מוקדמות

 • סוללה נטענת

  המאפשרת 4 חודשים פעילות עצמאיים גם בהיעדר מוחלט של אור.

 • מוכן לשימוש מיידי

  המחסום מוכן לשימוש אינו דורש הרכבה, תכנות או הגדרות נוספות