תו תקן שערים חשמליים

קיים תו-תקן חובה לשערים חשמליים מחסומים חשמליים ועוד', כל יצרן שערים חשמליים אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי, מחוייב לייצר שערים חשמליים ומחסומים חשמליים ולסמנם בתו-תקן.

תו תקן של מכון התקנים – הוא סמל שיצרן שערים הוסמך לסמן על מוצריו.

חברת שערים (אב-שער) בע"מ מוסמכת מכון התקנים הישראלי ופועלת רק עם ציוד שלו יש תו-תקן יצרן אירופאי ואושר ע"י מכון התקנים ליבוא לארץ.

המלצתנו לכם הלקוחות לפנות טלפונית אל מכון התקנים הישראלי –מחלקת חשמל ולשאול:

 • האם כדאי להסתכן ולפנות לחברת שערים שאין ברשותה היתר סימון ? טלפון: 6465042
 • התשובה חד משמעית, מתקין מנועים חשמליים שאינו מחזיק ברישיון היתר לסמן שערים חשמליים, מסתכן בחשיפה לחקירה פלילית ותביעה משפטית במקרה של פגיעה בנפש או רכוש.

  ניתן להתעדכן באתר מכון התקנים, ברשימת החברות העדכנית חברות המורשות לסמן שערים בתו-תקן, הזהרו מספקים אשר יציגו לכם תעודת איזו, זו אינה תעודת תקן.

  מידע זה מבוסס עפ"י  המפורסם באתר הרשמי של מכון התקנים הישראלי, אנו ממליצים לכם לגלוש לאתר מכון התקנים ולהחכים בנושא.


  תעודות תו תקן של חברת שערים (אב-שער)

  תן תקן בעברית

  תו תקן ניהול איכות (עברית)


  תן תקן שער קונזולי

  תן תקן שערים נגררים קונזוליים


  תן תקן מחסום חשמלי

  תן תקן מחסומים חשמליים


  תן תקן שער כנף חשמלי

  תו תקן שער כנפיים


  תן תקן באנגלית

  תן תקן ניהול איכות (אנגלית)