ככלל חובתם של הדיירים להישמע להנחיות הרמזורים.

שלושה מצבים קיימים ברמזורים:

  1. ירוק – הנסיעה מותרת
  2. אדום – הנסיעה אסורה
  3. אדום מהבהב – הנסיעה אסורה

דייר שרוצה להיכנס לחניון לוחץ בשלט רחוק על לחצן מס' 1 בלבד.

דייר שרוצה לצאת מהחניון לוחץ בשלט רחוק על לחצן מס' 2 בלבד.

כאשר דייר רוצה לצאת ודולק לו אור אדום ברמזור, חובתו ללחוץ על לחצן מס' 2 בשלט רחוק

ואז יתחלף לו לאור ירוק (יפתחו לו השערים-אם קיימים) ניתן לנסוע במעבר הצר.

אם האדום קבוע יתחלף באדום מהבהב ידע הדייר כי רכב נוסע בנתיב הצר – מנגד .

הערה:

בקר הרמזורים פועל על פי זמנים כמו בכל צומת רמזורים מוכרת, חובתו של כל נהג לפנות את הדרך מעבר צר, בזמן מינימאלי.