ההוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלה בלבד, כשהשער סגור ורוצים לאפשר את תנועת הרכבים בחניון.

הוראות נטרול המנוע במצב של הפסקת חשמל

 1. הכנס המפתח בוקסה על אום קונטרה חיצוני בלבד אשר בחזית המנוע בחלקו התחתון וסובב בעזרת המפתח רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
 2. הכנס המפתח על אום פנימית וחיצוני אשר בחזית המנוע בחלקו התחתון.
 3. סובב בעזרת המפתח סיבוב שלם נגד כיוון השעון.
 4. במצב זה המנוע מנוטרל – פתח את השער בכוח יד ולווה אותו לפתיחה מלאה.
 5. בעזרת המפתח הדק את האום הפנימי ואחריו הדק את האום קונטרה
 6. במצב זה השער משולב הוצא את המפתח מהמנעול.
 7. בחזרת החשמל – לחיצה על השלט / לחצן השער יחזור לעבודה

הוראות נטרול המנוע במצב של תקלה

 1. הכנס המפתח בוקסה על אום קונטרה חיצוני בלבד אשר בחזית המנוע בחלקו התחתון וסובב בעזרת המפתח רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
 2. הכנס המפתח על אום פנימית וחיצונית אשר בחזית המנוע בחלקו התחתון.
 3. סובב בעזרת המפתח סיבוב שלם נגד כיוון השעון.
 4. במצב זה המנוע מנוטרל – פתח את השער בכוח יד ולווה אותו לפתיחה מלאה.
 5. הוצא את המפתח מתוך המנעול.
 6. התקשר לחברתנו שערים (אב-שער) בע"מ בטלפון 03-6545000 ודווחו על תקלת שירות.