הוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלה בלבד, כשהשער החשמלי סגור ורוצים לאפשר את פתיחתו

יש לבצע את הפעולות להלן:

  1. יש לפתוח את הכיסוי ע"י שימוש במפתח מתאים.
  2. להרים את המכסה.
  3. להרים את הידית (הכתומה).
  4. כעת המנוע מנוטרל וניתן להזיז את הכנף באופן ידני.

שימו לב:

לאחר פתיחת השער יש להחזיר את המנוע למצב משולב ולחזור על הפעולות בסדר הפוך.

עם חזרת החשמל, לחיצה על הלחצן בשלט רחוק תאפשר את סגירת השערים אחרי כדקה.

אזהרה:

במקרה של תקלה יש להשאיר את השערים מנוטרלים ולפנות לחברתנו להזמנת טכנאי שירות בטלפון: 03-6545000.