• אפריל 13, 2015

שערים חשמליים עם תו-תקן

שערים חשמליים הם בדרך כלל גופי מתכת מאסיביים, הנעים במסלול קבוע וידוע מראש והם נפתחים ונסגרים במועד ידוע, בהתאם לאופן פעולתם – באמצעות חיישנים, באמצעות שלט רחוק, חייגן ועוד.

הם יכולים לנוע על מסילה על הקרקע, לעלות ולרדת, להיפתח ולהיסגר ועדיין מצליחים נהגים להיקלע לתוכם, להיתקע ולהינזק.

בנוסף על טבע האדם ועל העובדה שנהגים (ואפילו הולכי רגל וילדים משחקים) רבים מאמינים שיספיקו לעבור בשער גם אם כבר החל להיסגר, בכל מכשיר חשמלי יכולות להתרחש תקלות וכמובן הפסקות חשמל, הפוגעות בפעולת השער, או המחסום. אחרי מספר אירועים מצערים, אומצו תקנים, באוקטובר 2006, המגדיר את הסטנדרטים בהם צריכים השערים לעמוד, הן מבחינת ייצור והתקנה והן מבחינת אמצעי אבטחה.

כל שער חייב שיותקן כמתחייב בתקן, שאם לא כן המתקין עובר על החוק וגם בעל האתר בו מותקן השער ולא משנה אם מדובר באתר ציבורי, או פרטי. במקרה של תאונה בה מעורב שער שאינו מותקן כמתחייב בתקן, לא תכסה חברת הביטוח של בעל האתר את הנזקים שיגרמו ולכן חשוב ביותר להקפיד על רכישת שער, או מחסום העומד בת"י מס' 21.3.900. לצורך העניין, בעלי רכבים שמכוניתם ניזוקה משער כזה ושהדבר לא קרה באשמתם, יקבלו את הפיצוי מחברת ביטוח הרכב שלהם.

בנוסף על הנזק הכספי המשמעותי הנלווה לתאונה של שער שאינו מותקן כמתחייב בתקן ולכן גם אינו עומד בתנאי הביטוח, מדובר בעבירה על החוק שעשויה לגרור קנס גבוה ואף מאסר. חברות וותיקות בתחום השערים החשמליים מקפידות לעבוד אך ורק עם מוצרים המיוצרים בהתאם לתקנים החדשים. הן גם מוודאות כי המוצרים המשווקים על ידיהן נבדקו  – כולל המנגנונים השונים, כמו מערכת הנעה והשערים עצמם.

המבקשים להתקין שער, או מחסום חשמלי בכניסה לחניון, חנייה פרטית, או כל בית עסק, בין אם זה מזדמן, חובבן או בעל מקצוע חייבים ללהתקין את השער רק לפי תקן ישראלי וליש להימנע מעבודה עם מזדמנים המצויים בשפע בשוק ומבטיחים עבודה במחיר נמוך מאד, התקנה שאינה עומדת בתקן, לא תזכה לכיסוי ביטוחי ובכל מקרה תהיה באיכות וברמת בטיחות נמוכה מעבודה מקצועית ואמינה.