קרוסלה מותן נמוכה מבוקרת

קרוסלה מותן נמוכה

קרוסלה מעבר מהיר מבוקר

קרוסלה מעבר מהיר מבוקר

קרוסלה שער כנף מבוקר אוטמטי

קרוסלה שער כנף מבוקר

מחסום קרוסלה מעבר כנף מבוקר

קרוסלה מעבר כנף מבוקר

מחסום קרוסלה מעבר כנף לנכים מבוקר

קרוסלה מעבר כנף לנכים מבוקר

קרוסלה מעבר נתיב יחיד מבוקר

קרוסלה מעבר נתיב יחיד מבוקר

מחסום דרך ביטחוני טמון למניעת התפרצות - PILOMAT ROAD BLOCKER 500 Series

מחסום דרך ביטחוני טמון למניעת התפרצות – PILOMAT ROAD BLOCKER 1000 Series

מחסום דרך ביטחוני טמון למניעת התפרצות - PILOMAT ROAD BLOCKER 500 Series

מחסום דרך ביטחוני טמון למניעת התפרצות – PILOMAT ROAD BLOCKER 500 Series

מחסום ביטחוני ממונע בעל תנועה אנכית PILOMAT BARRIER

מחסום ביטחוני חשמלי בעל תנועה אנכית PILOMAT BARRIER

מחסום עירוני מקובע

מחסום עירוני – PILOMAT CITY GATE FIXED