CAIS
החברה המובילה בעולם במוצרי פרזול לשערים חשמליים, מוצרי פרזול לשערים קונזוליים, מוצרי פרזול לדלתות הזזה. משווק בבלעדיות ע"י חברת שערים (אב-שער) מקבוצת מנופי אבי.


פרזול לשערים

  מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם


  מבחר מוצרי פרזול לשערים חשמליים, קונזוליים ודלתות הזזה


  מסילה בפרופיל "C" לשער קונזולי - CAIS STAGE SB

  קורה קונזולית בפרופיל "C" לשער קונזולי – CAIS STAGE SB

  קורה קונזולית בפרופיל "C" לשער קונזולי – CAIS STAGE SB
  ...
  מסילה בפרופיל "C" מגלוונת לשער קונזולי - CAIS STAGE SZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי – CAIS STAGE SZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי – CAIS STAGE SZ
  ...
  מסילה בפרופיל "C" לשער קונזולי - CAIS STAGE MB

  מסילה קונזולית בפרופיל "C" לשער קונזולי – CAIS STAGE MB

  מסילה קונזולית בפרופיל "C" לשער קונזולי – CAIS STAGE MB
  ...
  מסילה בפרופיל "C" מגלוונת לשער קונזולי - CAIS STAGE MZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי – CAIS STAGE MZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי – CAIS STAGE MZ
  ...
  מסילה בפרופיל "C" לשער קונזולי - CAIS STAGE LB

  מסילה בפרופיל "C" לשער קונזולי גדול – CAIS STAGE LB

  מסילה בפרופיל "C" לשער קונזולי גדול – CAIS STAGE LB
  ...
  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי גדול - CAIS STAGE LZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי גדול – CAIS STAGE LZ

  מסילה בפרופיל "C" מגולוונת לשער קונזולי גדול – CAIS STAGE LZ
  ...
  מסילה קבועה בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה - CAIS ROAD

  מסילה קבועה בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה – CAIS ROAD

  מסילה קבועה בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה – CAIS ROAD
  ...
  מסילה מבוטנת בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה - CAIS SOHAJ

  מסילה מבוטנת בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה – CAIS SOHAJ

  מסילה מבוטנת בפרופיל "O" לדלתות ושערי הזזה – CAIS SOHAJ
  ...
  מסילה קבועה בפרופיל "V" לדלתות ושערי הזזה - CAIS TRAIL

  מסילה קבועה בפרופיל "V" לדלתות ושערי הזזה – CAIS TRAIL

  מסילה קבועה בפרופיל "V" לדלתות ושערי הזזה – CAIS TRAIL
  ...