שער הזזה חשמלי

(פח מחורר) SH-170 :דגם

SKP
DWG
PDF
3D

שער גורר שער

דגם: SH-190 (פח מחורר)

SKP
DWG
PDF
3D

שער כנף חשמלי

דגם: SH-200 (מסורג)

SKP
DWG
PDF
3D

שער קונזולי כבד

דגם: SH-100 (מסורג)

SKP
DWG
PDF
3D

שער קונזולי קל

דגם: SH-150

SKP
DWG
PDF
3D

קורה קונזולית

דגם: SH-180 (מסורג)

SKP
DWG
PDF
3D

שער לבית פרטי

SKP
DWG
PDF
3D

תריס גלילה / סורג

דגם: SH-300

DWG
PDF
3D

תריס מבודד

דגם: SH-310

DWG
PDF

דלתות נגללות

דגם: SH-780

DWG
PDF
3D

דלת מוסך פנלים

דגם: SH-770

SKP
DWG
PDF
3D

דלתות מתרוממות

דגם: SH-700

SKP
DWG
PDF
3D

דלתות אש

דגם: SH-720

PDF
3D

דלתות מהירות

דגם: SH-750

DWG
PDF
3D

משווה גובה

דגם: SH-900

DWG
PDF
3D

מחסום זרוע חשמלי

דגם: SH-600

DWG
PDF
3D

מולטי פארק

דגם: SH-610

SKP
PDF
3D

מחסום דוקרנים

דגם: SH-620

DWG
PDF
3D

מחסום שרשרת

דגם: SH-630

DWG
PDF
3D

מחסום שומר חניה

דגם: SH-640

SKP
3D

מחסום קורה מרחפת

דגם: SH-650

SKP
DWG
PDF
3D

מחסום בטחוני

דגם: SH-800

SKP
DWG
PDF
3D

מחסום בולדר

דגם: SH-840

SKP
PDF
3D

דלתות הזזה

דגם: SH-500

DWG
PDF
3D

דלתות כנף אוטמטיות

דגם: SH-520

DWG
PDF
3D

דלתות אוטומטיות קורסות

דגם: SH-550

DWG
PDF
3D

דלתות מסתובבות

דגם: SH-570

DWG
PDF
3D

דלתות מהירות

SH-750

DWG
PDF
3D

דלתות נגללות

SH-780

DWG
PDF
3D

קרוסלה גבוהה

דגם: SH-2000

SKP
DWG
PDF
3D

קרוסלה כפולה

דגם: SH-2100

SKP
DWG
PDF
3D

קרוסלה נמוכה

דגם: SH-420

DWG
PDF
3D

קרוסלת מותן אוטומטית

דגם: SH-580

DWG
PDF
3D

קרוסלה שער כנף מבוקר

דגם: SH-980

DWG
PDF
3D